Uitgebreid programma Stille Week

28 maart 2012

De Stille Week staat weer voor de deur. Het programma van deze week voor Pasen ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (Dorpskerk)
5 april – 19.30 uur

Viering Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. W.H. Hendriks-Vogelaar
Organist: Luud Barendrecht
Saxofoon: Carla Breeman

Goede Vrijdag (Welkomkerk)
6 april – 19.30 uur
Voorganger: ds. J.Schep
Organist: Leen Monster
Solist: Henk van Zanten

Stille Zaterdag (Dorpskerk)
7 april – 19.30 uur
Vesper
Organist: Luud Barendrecht

Paasstraatzang (vertrek vanuit de Kerkhoeck)
8 april – 07.15 uur

Paasmorgen (Dorpskerk)
8 april – 09.30 uur
Voorganger: ds. W.H.Hendriks-Vogelaar
Organist: Cor Hollestelle
Trompettist: Leo Reijtenbagh

Paasmorgen (Welkomkerk)
Voorganger: ds. J.Schep
Organist: Ron van Halen
Trompettist: Arie van Vliet

Paasmiddag (Dorpskerk)
8 april – 17.00 uur
Voorganger: ds. J. Schep
Organist: Vincent van Dam
M.m.v. Interkerkelijk Evangelisatiekoor o.l.v. Peter Siereveld en Koperkwartet o.l.v. Dick van Oijen

Witte Donderdag
In deze avonddienst vieren wij in de Dorpskerk het Heilig Avondmaal. De dienst begint om 19.30 uur en we willen dan het laatste Avondmaal, dat Jezus met zijn discipelen vierde centraal stellen. We hopen dat we met velen, jong en oud, deze dienst met elkaar kunnen beleven. En zo gesterkt door de donkere dagen voor Pasen op weg gaan naar het licht van Pasen.

Goede Vrijdag
In de dienst op de avond van Goede Vrijdag staan we stil bij het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus. De lezingen uit het evangelie van Johannes zullen door verschillende stemmen worden gelezen. Het thema van de dienst zal zijn: “Het is volbracht”.

Kindernevendienst
Er is kindernevendienst voor groep 3 t/m 8. Tijdens de kindernevendienst wordt het lijdensverhaal door middel van woord en beeld aan de kinderen verteld.

Stille Zaterdag
Op deze verstilde dag tussen zwart en wit, donker en licht komen we samen. In de verlatenheid van de Goede Vrijdag kijken we in stilte om naar
alle verdriet en moeiten die ons belasten. Via doopgedachtenis en geloofsbelijdenis bereiden wij ons voor op de nieuwe dag, op het licht dat ons weer hoop zal geven en verwarmen.

Paasstraatzang

Op paasmorgen willen we weer met een enthousiaste groep mensen paasliederen gaan zingen in Bernissesteyn en de wijken waar de ouderen wonen. Door muziek ondersteund willen we samen de blijde boodschap van de opgestane Heer brengen. We verzamelen om kwart over zeven in de Kerkhoeck en hopen rond acht uur in de binnentuin (atrium) aan de Christinastraat te zijn. Wilt u hier met ons meezingen, dan bent u van harte welkom! Bij terugkomst in de Kerkhoeck (om ongeveer half negen) zal er koffie, thee en limonade met paasbrood klaarstaan, waarna een ieder een van de kerkdiensten kan bezoeken. Wie komen er meezingen?
U en jullie zijn van harte uitgenodigd!

Paasmorgen
We vieren de opstanding van Jezus! In beide kerken volgen we in feestelijke diensten dezelfde liturgie. In de Dorpskerk zal Cor Hollestelle op het orgel spelen en Leo Reijtenbagh speelt op de trompet. In de Welkomkerk is Ron van Halen de organist en Arie van Vliet begeleidt op de trompet.

Paasmiddag
In deze feestelijke (zang)dienst wordt muzikale medewerking verleend door het Interkerkelijk Evangelisatiekoor Zuidland, onder leiding van Peter Siereveld. Vincent van Dam en het koperkwartet zullen de gemeentezang begeleiden. Voorganger is ds. Schep. Deze paascyclus wordt afgesloten met het zingen van de Paascantate: Christus is waarlijk opgestaan van Johan Bredewout/Hans de Ruiter. Het slotdeel: “Zoon van God, U wil ik eeuwig danken” wordt met samenzang uitgevoerd.