Vol programma met mooie bijeenkomsten tijdens Stille Week

9 april 2017

De Stille Week en Pasen staan weer voor de deur. Het programma van deze week voor Pasen ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (Dorpskerk)

13 april – 19.30 uur
Ontmoeting
Voorganger: ds. Jan Schep
Organist: Cor Hollestelle
M.m.v.: de cantorij
We ontmoeten elkaar in de kring en vieren op deze dag het Heilig Avondmaal in de Dorpskerk. De dienst begint om 19.30 uur en we willen zo het laatste Avondmaal, dat Jezus met zijn twaalf discipelen vierde, centraal stellen. We hopen dat veel mensen, jong en oud, deze gemeenschap samen willen beleven, zodat we gesterkt de donkere dagen voor Pasen in kunnen gaan.

Goede Vrijdag (Welkomkerk)

14 april -– 19.30 uur
Eredienst
Voorganger: ds. Auke Hamstra
Organist: Leen Monster
In een ingetogen dienst herdenken wij het lijden en sterven van Jezus Christus. Voor de kinderen is er tijdens deze hele dienst een aparte kindernevendienstviering.

Stille Zaterdag (Dorpskerk)

15 april -– 19.30 uur
Vesper
M.m.v. Irene Visser en Kirsten Hiralal (zang), en Arne Monteny (piano)
Tijdens deze vesper staat het thema ‘Van duisternis naar het Licht’ centraal. We krijgen ook de gelegenheid onze doop te gedenken. We zijn immers gestorven en opgestaan met Christus.

Eerste Paasdag (Welkomkerk)

16 april
07.15 – 08.30 uur
Paasstraatzang
We willen weer met een enthousiaste groep mensen paasliederen zingen in verzorgingshuis Bernissesteyn en de wijken waar de ouderen wonen. We verzamelen om 07.15 uur in de Welkomkerk en hopen rond 08.00 in het Atrium aan de Christinastraat te zijn. Wil je meezingen? Dan ben je van harte welkom. Bij terugkomst in de Welkomkerk (om ongeveer 08.30 uur) staan koffie, thee en limonade met paasbrood klaar, waarna een ieder de kerkdienst kan bezoeken.

09.30 uur
Eredienst
Voorganger: ds. Jan Schep
Organist: Ron van Halen
M.m.v. Rejoice
Vanuit de stilte van Stille Zaterdag mogen wij samen vandaag het feest van de opstanding van onze Heer vieren. ‘Een nieuwe tijd: Jezus leeft!’ is het thema van deze dienst. Het koor Rejoice verleent medewerking. Na afloop is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken (met paasbrood) en na te praten. Voor de kinderen is er een kindernevendienst. De kleinsten kunnen naar de oppas.