Vol programma tijdens Stille Week en Pasen

20 maart 2018

De Stille Week en Pasen staan weer voor de deur. We hebben weer een vol programma, met mooie diensten en bijeenkomsten. Het overkoepelende thema: Onvoorwaardelijke liefde. Het programma ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (Dorpskerk)

29 maart – 19.30 uur
Ontmoeting
Voorganger: ds. Auke Hamstra
Organist: Flip Markwat
M.m.v.: Rejoice
Deze avond staan we stil bij de zalving van Jezus met kostbare olie. Wij horen het goede nieuws over Jezus’ leven. We breken het brood en drinken de wijn tot Zijn gedachtenis. Jong en oud worden uitgenodigd deze maaltijd in de kring te vieren. Met elkaar zingen we de lofpsalm. Maar tenslotte laat iedereen Jezus alleen. Niemand kan met hem waken.

Goede Vrijdag (Welkomkerk)

30 maart -– 19.30 uur
Eredienst
Voorganger: ds. Jan Schep
Organist: Adriaan Hoek
M.m.v.: Christelijke Zang & Oratoriumvereniging Te Deum Laudamus uit Spijkenisse (o.l.v. Paul Jonkers)
In deze dienst op de avond van Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden en sterven van Jezus. Het koor zal het Engelstalige muziekstuk The Crucifixion voor ons ten gehore brengen rond het Lijdens-evangelie. Er zal een Nederlandse vertaling op de beamer te zien zijn. Voor de kinderen van de groep 3 tot en met 8 is er gedurende de hele dienst een eigen viering. Zij gaan dus niet tijdens de dienst de kerkzaal uit, maar gaan meteen bij binnenkomst naar hun eigen dienst.

Stille Zaterdag (Dorpskerk)

31 maart -– 19.30 uur
Vesper
M.m.v.: Lianne Monteny (zang) en Arne Monteny (piano)
Via Witte Donderdag en Goede Vrijdag komen we vandaag aan in de duisternis van Stille Zaterdag. We krijgen in deze vesper de gelegenheid om de doop te gedenken. Dat in de Paasnacht de doopgedachte een centrale plaats heeft, is een oude kerkelijke traditie. Zoals we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november de overledenen in onze gemeente herdenken, zo willen tijdens deze vesper kort voor de Paasnacht de oude traditie laten herleven om onze doop en die van onze kinderen te gedenken. Waarom doen we dat zo dicht voor Pasen In Romeinen 6: 3-4 staat:
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van Zijn Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Zo zijn wij dus door onze doop mét Christus gestorven, begraven en weer opgestaan: door de dood, naar nieuw leven. In sommige gemeenten worden midden in de Paasnacht zelfs kinderen of volwassenen gedoopt om dat specifiek dán te gedenken. In onze vesper worden lichtjes aangestoken voor de kinderen, die in de periode van Pasen 2017 tot Pasen 2018 gedoopt zijn. Zo komt er steeds meer licht. Ook de Paaskaars wordt aangestoken. Vervolgens vormen we een pad van licht, waardoor we al zingend op weg naar Pasen gaan met het lied:
Als alles duister is, ontsteek dan het lichtend vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Eerste Paasdag (Welkomkerk)

1 april – 07.15-08.30 uur
Paasstraatzang
We willen weer met een enthousiaste groep mensen paasliederen zingen in verzorgingshuis Bernissesteyn en de wijken waar de ouderen wonen. We verzamelen om 07.15 uur in de Welkomkerk en hopen rond 08.00 in het Atrium aan de Christinastraat te zijn. Wil je meezingen? Dan ben je van harte welkom. Bij terugkomst in de Welkomkerk (om ongeveer 08.30 uur) staan koffie, thee en limonade met paasbrood klaar, waarna een ieder de kerkdienst kan bezoeken.

09.30 uur
Eredienst
Voorganger: ds. Auke Hamstra
M.m.v.: Steven Barnhoorn en Arie van Vliet (trompettisten)
Deze morgen mogen wij het vieren: de Heer is waarlijk opgestaan! Om dit te onderstrepen, wordt de dienst muzikaal ondersteund door twee trompettisten, een extra feestelijk geluid. Ook vanmorgen mogen wij horen van Zijn onvoorwaardelijke liefde, het centrale thema in deze Paastijd. Na afloop ben je van harte uitgenodigd voor een koffie, thee of limonade, met paasbrood.