Vol programma tijdens Stille Week en Pasen

9 april 2022

De Stille Week en Pasen staan weer voor de deur. Net als in andere jaren is er een vol programma, met mooie diensten en bijeenkomsten. Het overkoepelende thema: Alles komt goed?!. Het programma ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag

Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Dorpskerk

Voorganger: Auke Hamstra
In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. We gedenken daarmee de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. Zij vierden met elkaar het Pesachfeest. Tijdens deze maaltijd verbond Jezus zijn eigen leven en sterven met het verhaal van de uittocht uit Egypte. Ook staan we stil bij wat Jezus deed aan de tafel, als voorbeeld voor zijn discipelen toen hij hun voeten waste.

Goede Vrijdag

Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Welkomkerk

Voorganger: Anneke Klavers-Bras
Tijdens de viering op Goede Vrijdag kijken we naar het lijden en sterven van Jezus door de ogen van zijn moeder Maria. Ze kijkt terug op hun leven en maakt het lijden van haar zoon mee. De liederen die we zingen, gaan ook over die weg. Aan de dienst werkt een zanggroep mee.
Ook de Blitz staat stil bij Goede Vrijdag. Tijdens die bijeenkomst voor de kinderen wordt stilgestaan bij wat het voor ons betekent dat Jezus aan het kruis is gestorven. De kinderen mogen voor aanvang van de dienst naar de Blitz komen, vanaf 19.15 uur is de zaal open. Na afloop van de dienst kunnen de kinderen weer opgehaald worden.

Stille Zaterdag

Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Dorpskerk
In de vesper op Stille Zaterdag staan we stil bij het graf. Het leven is gestopt, stilgezet. Wat dachten de discipelen toen? En hoe beleven we dat nu? We denken daarbij ook terug aan de gedoopte kinderen van dit jaar. En we denken terug aan onze eigen doop. Door de doop, dwars door het water, is er een nieuw begin én in de verte een klein lichtje aan de horizon.

Eerste Paasdag

Aanvang: 10.00 uur
Gebouw: Welkomkerk
Voorganger: Auke Hamstra
De Heer is waarlijk opgestaan! Tijdens Pasen vieren we dat Jezus is opgestaan. Hij overwon dood en graf, en verscheen aan Maria en aan discipelen. We staan hierbij stil aan de hand van de vertelling in het evangelie van Johannes. Enkele gemeenteleden verlenen met blaasinstrumenten muzikale medewerking.