Vol programma tijdens Stille Week en Pasen

31 maart 2023

De Stille Week en Pasen staan weer voor de deur. Net als in andere jaren is er een vol programma, met mooie diensten en bijeenkomsten. Die vinden dit jaar allemaal plaats in de Welkomkerk. Het overkoepelende thema: ‘Uit liefde voor jou’. Het programma ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (6 april)

Dienst met Avondmaal
Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Welkomkerk

Voorganger: Gerard Wolfert
Op deze donderdag voor Pasen gedenken we de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. Zij vierden met elkaar Pesachfeest. Tijdens die maaltijd beloofde Jezus aan zijn leerlingen een Trooster (Johannes 14:15-20 en 27-31). Ook wij mogen in deze dienst het Avondmaal vieren in de kring. Er werken diverse gemeenteleden mee.

Goede Vrijdag (7 april)

Dienst
Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Welkomkerk

Voorganger: Anneke Klavers-Bras
Tijdens de viering op Goede Vrijdag willen we ontdekken aan de hand van de zeven kruiswoorden wat het lijden en sterven van Jezus Christus voor ons persoonlijk betekent. In beeld, woord en zang. Aan de dienst werkt een zanggroep bestaande uit gemeenteleden mee. Voorganger is Anneke Klavers-Bras.

Stille Zaterdag (8 april)

Vesper
Aanvang: 19.30 uur

Gebouw: Welkomkerk
Voorganger: Anneke Klavers-Bras

Vanuit het donker gloort er Licht: de nieuwe Paaskaars zal worden binnengebracht: vanuit het donker door het water van de Doop gaan we op weg naar het Licht. Aan deze vesper werkt een zanggroep bestaande uit gemeenteleden mee.

Eerste Paasdag (9 april)

Paasstraatzang
Verzamelen: 07.30 uur (bij de Welkomkerk)
Vertrek: 07.45 uur 
Vandaag mogen we het uitzingen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Na de paasstraatzang is er in zaal 5 van de Welkomkerk voor de deelnemers een paasontbijt.

Dienst
Aanvang: 10.00 uur

Gebouw: Welkomkerk
Voorganger: Gerard Wolfert
In deze dienst vieren we dat Jezus is opgestaan. Hij overwon de dood en het graf. We staan stil bij de Emmaüsgangers. Voorafgaand aan de dienst zingen we een aantal bekende paasliederen. Medewerking wordt verleend door enkele gemeenteleden en het koor Rejoice o.l.v Flip Markwat.