Vol programma tijdens Stille Week en Pasen

26 maart 2024

De Stille Week en Pasen staan weer voor de deur. Net als in andere jaren is er een vol programma, met mooie diensten en bijeenkomsten in zowel de Dorpskerk als de Welkomkerk. Het programma ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (28 maart)

Dienst met Avondmaal
Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Dorpskerk

Voorganger: Anneke Klavers-Bras
Organist: Peter de Rijke

M.m.v.: enkele gemeenteleden
In deze dienst staat het verhaal van de voetwassing centraal. Wat kan die handeling van Jezus in zijn laatste dagen voor ons – hier en nu – nog betekenen? In het licht daarvan en in verbondenheid met Hem vieren we samen in de kring het Avondmaal.

Goede Vrijdag (29 maart)

Dienst
Aanvang: 19.30 uur
Gebouw: Welkomkerk

Voorganger: Gerard Wolfert
Organist: Henk Beekman

In deze dienst staan we stil bij het lijdensverhaal van Jezus, in het bijzonder de laatste uren voorafgaand aan Zijn dood. Verschillende gemeenteleden verlenen hun medewerking aan de dienst en geven hun stem aan de personages uit het lijdensverhaal. Liederen uit diverse stromingen zullen worden gezongen.

Stille Zaterdag (30 maart)

Vesper
Aanvang: 21.30 uur

Gebouw: Welkomkerk
Voorganger: Gerard Wolfert
Organist: Wout van der Stelt

M.m.v.: enkele gemeenteleden
Eén met Christus in Zijn dood, gaan wij onder in de doop, overtuigd dat er bij Hem vergeving is. Wij herdenken in deze Paasnacht onze doop. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur. Vanuit de duisternis gloort het licht voorzichtig aan de horizon.

Eerste Paasdag (31 maart)

Paasstraatzang
Verzamelen: 07.30 uur (bij de Welkomkerk)
Vertrek: 07.45 uur 
Vandaag mogen we het uitzingen: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Na de paasstraatzang is er in zaal 5 van de Welkomkerk voor de deelnemers een paasontbijt.

Dienst
Aanvang: 09.45 uur

Gebouw: Welkomkerk
Voorganger: Anneke Klavers-Bras
Organist: Henk Monteny

M.m.v.: Het YMCA Gospel Choir o.l.v. Diane Ranselaar
Vanaf 09.45 uur zingen we enkele bekende Paasliederen. Tijdens de dienst gaan we mee met Petrus op weg naar het lege graf en mogen we het uitroepen en uitzingen: “Ik zeg het allen, dat Hij leeft, dat Hij is opgestaan!”