Vol programma tijdens Stille Week en Pasen. Alles uiteraard online

23 maart 2021

Net als in andere jaren hebben we een vol programma tijdens de Stille Week en Pasen, met mooie vieringen. Het verschil met die andere jaren: alles gebeurt online en is dus via deze website en via ons YouTube-kanaal te volgen. Het programma ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (Dorpskerk)

1 april – 19.30 uur
Ontmoeting met Heilig Avondmaal
Voorganger: ds. Jan Schep
Op Witte donderdag, de donderdag voor Pasen, gedenken we de laatste maaltijd van Jezus en zijn leerlingen. Zij vierden met elkaar Pesach, het feest van de bevrijding naar een nieuw leven. Tijdens die maaltijd verbond Jezus zijn eigen leven en sterven met het verhaal van de uittocht. Hij maakte duidelijk dat de verhalen over een God die bevrijdt uit slavernij en die mensen de belofte geeft van een nieuwe toekomst, ook over hem gaan.

Goede Vrijdag (Welkomkerk)

2 april -– 19.30 uur
Eredienst
Voorganger: Anneke Klavers-Bras
Op Goede Vrijdag volgen we de weg van Jezus naar het kruis en proberen we te ontdekken wat de betekenis van die weg voor ons eigen leven is. Want het is niet alleen een verhaal van lang geleden en ver weg. Zijn weg komt soms heel dichtbij.
In woorden en beelden gaan wij in zijn voetspoor.

Stille Zaterdag (Dorpskerk)

3 april -– 19.30 uur
Vesper
Met medewerking van gemeenteleden
In een ingetogen vesper gaan we op weg van Goede Vrijdag naar Paasmorgen. Omstanders bij het rotsgraf denken na over wie Jezus voor hen was. Die omstanders zijn Jozef van Arimathea, Nicodemus, Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jezus. In een gedicht staan we stil bij het graf en onze huidige situatie. De doopgedachtenis doet ons terugdenken aan hoe wij ooit zelf aan het doopvont mochten staan. De kinderen die het afgelopen jaar zijn gedoopt, lichten ons daarin voor. Het dooplied wordt door gemeenteleden, ieder vanuit huis, gezongen. Zo vormen zij online een koor. Aan het eind van de vesper geven we aan elkaar op afstand het licht door. Steekt u thuis dan ook een kaars aan op weg naar de dag van de Opstanding?

Eerste Paasdag (Welkomkerk)

4 april – 09.30 uur (zondag)
Eredienst
Voorganger: ds. Auke Hamstra
De Heer is waarlijk opgestaan! Deze morgen vieren we dat Jezus de dood heeft overwonnen en dat Hij leeft! Samen met jongerenkoor Vaya con Dios, dat digitaal zijn medewerking verleent, mogen we daarvan zingen. Met elkaar luisteren we naar woorden uit het evangelie van Lucas. Na de dienst is er gelegenheid om digitaal koffie te drinken met elkaar. Daarna is er een quiz. Meer informatie hierover lees je hier.