Vol programma tijdens Stille Week

14 april 2011

Pasen nadert en dat betekent dat in de dagen eraan voorafgaand diverse diensten en bijeenkomsten plaatsvinden in onze kerken. De Stille Week ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag – Dorpskerk (viering Heilig Avondmaal):
Ontmoeting bij brood en wijn is het thema van de Heilig Avondmaalsviering op Witte Donderdag in de Dorpskerk. De dienst begint om 19.30 uur en we willen hier het laatste Avondmaal dat Jezus met zijn twaalf discipelen vierde, centraal stellen. We hopen dat veel mensen, jong en oud, deze gemeenschap in dienstbaarheid met ons mee willen beleven, zodat we gesterkt de donkere dagen voor Pasen in kunnen gaan.
– 21 april, vanaf 19.30 uur
– Voorganger: ds. J.Schep
– Organist: Cor Hollestelle
– Saxofoon: Carla Breeman

Goede Vrijdag – Welkomkerk:
In de dienst op de avond van Goede Vrijdag staan we stil bij het verhaal over de laatste dagen uit het leven van Jezus. De lezingen uit het evangelie van Johannes zullen worden aangevuld door enkele koralen uit de Johannes – Passion van Johann Sebastian Bach. Deze koralen worden verzorgd door een gelegenheidskoor o.l.v. Leen Monster. De samenzang in deze dienst zal worden begeleid door Jan Pieter Baan. Hem, het Lam, zij ere, dat eeuwig is geslacht! Wij moeten ons bekeren, ons offer is gebracht. Er is kindernevendienst voor de kinderen van groep 3 t/m 8.
– 22 april, vanaf 19.30 uur
– Voorganger: ds. W.H.Hendriks-Vogelaar
– M.m.v. een gelegenheidskoor o.l.v. Leen Monster
– Organist: Jan Pieter Baan

Stille Zaterdag – Dorpskerk (Vesper):
In de stilte van deze vroege voorjaarsdag komen we samen. We denken aan wat is gebeurd en hopen op wat komen gaat.
– 23 april, vanaf 19.30 uur
– M.m.v. de Cantorij uit Simonshaven o.l.v. Henk de Haan
– Organist: Cor Hollestelle

Paaszondag – Paasstraatzang
Op paasmorgen willen we weer met een enthousiaste groep mensen paasliederen gaan zingen in Bernissesteyn en de wijken waar ouderen wonen. Door muziek ondersteund willen we samen de blijde boodschap van de opgestane Heer brengen. We verzamelen om 07.15 uur in de Kerkhoeck en hopen rond 08.00 uur in de binnentuin (atrium) aan de Christinastraat te zijn. Wilt u hier met ons meezingen, dan bent u van harte welkom! Bij terugkomst in de Kerkhoeck (om ongeveer 08.30 uur) zal er koffie, thee en limonade met paasbrood klaarstaan, waarna een ieder een van de kerkdiensten kan bezoeken.
– 24 april, vanaf 07.15 uur (vertrek vanuit gebouw De Kerkhoeck)

Paaszondag – Dorpskerk
– 24 april, vanaf 09.30 uur
– Voorganger: ds. W.H.Hendriks-Vogelaar
– Organist: Jan Willem Baggerman
– Trompettist: Leo Reijtenbagh

Paaszondag – Welkomkerk
– Voorganger: ds. J.Schep
– Organist: Leen Monster
– Trompettist: Johan Dokter

De diensten op Paasmorgen in beide kerken zijn feestelijk en volgen dezelfde liturgie. In deze diensten staan we stil bij de opstanding. Het thema van de diensten is ‘Ontmoeting met het Licht’. In de Dorpskerk zal Jan Willem Baggerman op het orgel spelen en Leo Reijtenbagh speelt op de trompet. In de Welkomkerk is Leen Monster de organist en Johan Dokter begeleidt op de trompet. Na afloop van de diensten is er in beide kerken gelegenheid om koffie/ thee/limonade te drinken en wat lekkers te eten. Dan kan er ook worden nagepraat.

Paasmiddag zal er geen dienst zijn