Vrijdag 22 april: Wereldmaaltijd voor opleiding vrouwen West-Papoea

8 april 2022

De smaak van andere continenten. Dat zou het thema kunnen zijn van de wereldmaaltijd die de werkgroep voor ZWO vrijdagavond 22 april organiseert in zaal 5 van de Welkomkerk. Er wordt aan de deelnemers om een gift gevraagd. De opbrengst is bestemd voor het Kerkinactie-project Sterke vrouwen in de kerk. Papoea in Indonesië. De maaltijd begint om 18.00 uur. 

Vrouwen in West-Papoea opleiden

Overal in West-Papoea zijn vrouwen actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig, maar niet vanzelfsprekend in een maatschappij waarin vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis. Veel van hen zijn nauwelijks opgeleid. De opbrengst van de wereldmaaltijd gaat naar vormingscentrum P3W, dat vrouwen in West-Papoea opleidt zodat ze vol zelfvertrouwen kunnen bouwen aan de kerk en de samenleving.

Bekijk deze video over vormingscentrum P3W:

Opgeven tot en met zondag 17 april

Wil je mee-eten voor het goede doel? Geef je dan tot en met zondag 17 april op bij Gerrie Mol en Anke Langstraat. Hun contactgegevens staan hieronder. Er wordt geen vast inschrijfbedrag gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage.

 

Informatie
  • coördinator Wereldmaaltijd
    Anke Langstraat
    (0181) 42 28 35
  • voorzitter Werkgroep voor Zending en Werelddiaconaat
    Gerrie Mol
    (0181) 45 14 23