We kunnen weer naar de kerk! Met weer wat minder beperkingen

2 februari 2022

We kunnen weer naar de kerk! Sinds zondag 23 januari zijn weer bezoekers welkom in onze diensten. En, nog meer goed nieuws, dit is niet meer aan een maximum gebonden. Je moet je nog wel van tevoren aanmelden. Dat kan via het aanmeldformulier dat bij elke dienst in de Agenda te vinden is.

Naar de kerk, maar met beperkingen

Lange tijd hebben we – in verschillende periodes – vanwege de coronacrisis alleen online kerkdiensten gehad. Nu kunnen we dus weer – met een aanmelding vooraf – diensten bijwonen. Maar er gelden ook andere beperkingen. Een van die beperkingen is dat je als bezoeker een plek in de kerkzaal toegewezen krijgt. Daarbij wordt de 1,5 meter afstand in acht genomen. De banken zullen om-en-om in gebruik zijn en ook per bank houden we de vereiste afstand. Uiteraard mogen leden van hetzelfde gezin bij elkaar zitten.

Mondkapjesplicht, geen koffie na afloop, wel oppas en Blitz

Andere beperkingen zijn dat we niet gaan koffiedrinken na afloop. Ook dragen we bij verplaatsingen door de kerkzaal en door het gebouw een mondkapje. Bij de diensten is oppas aanwezig en de Blitz (de bijeenkomst voor kinderen in de basisschoolleeftijd) komt ook weer terug van (heel even) weggeweest.

Diensten ook online te volgen

De diensten blijven overigens gewoon online gestreamd worden via ons YouTube-kanaal. Dus als je niet naar de kerk kunt, kun je de diensten toch volgen.

Gebruiksplannen Welkomkerk en Dorpskerk

Voor het gebruik van de Welkomkerk en de Dorpskerk in coronatijd zijn gebruiksplannen van toepassing. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Protestantse Kerk in Nederland voor erediensten en andere kerkelijke bijeenkomsten. Ze volgen daarnaast de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Alle activiteiten binnen de kerkgebouwen vinden plaats binnen de regels, zoals beschreven in de gebruiksplannen. Dit is ook verplicht bij gebruik van de kerkgebouwen door derden.