Week van gebed, van 13 mei t/m 18 mei

8 mei 2013

Het project 50 dagen op weg met God wordt afgesloten met een week van gebed. Van maandag 13 mei t/m zaterdag 18 mei (tot aan Eerste Pinksterdag) wordt elke avond, van 19.00 tot 19.30 uur, in een zaaltje van de Welkomkerk gebeden. Een halfuurtje bidden dus, een fractie van wat de discipelen deden nadat Jezus naar de hemel was gegaan. Ook als u niet hardop wilt bidden, bent u van harte welkom.

Bidden is belangrijk. Stelt u zich voor dat christenen in Nederland de handen ineen slaan en massaal gaan bidden. Stelt u zich voor dat we de verschillen even vergeten en ons alleen tot God richten. We vragen Hem dan om vergeving en vernieuwing, om geloof en liefde; we prijzen God om Zijn grootheid en trouw. Zou daar niet een geweldige kracht van uitgaan, zowel voor de kerken als voor de hele samenleving? God heeft beloofd grote dingen te doen op eensgezind gebed.

Ook de Heidelbergse catechismus heeft het over de kracht van het gebed. ‘Waarom is het gebed voor de christenen noodzakelijk?’, staat er in vraag 116. ‘Omdat het gebed het voornaamste is in de dankbaarheid die God van ons eist; bovendien wil God zijn genade en zijn Heilige Geest alleen geven aan hen die van harte en zonder ophouden Hem daarom bidden en daarvoor danken’.

Gebed is dus voor iedere christen van levensbelang. Gebed is de motor van geestelijke vernieuwing en gemeenteopbouw. U wordt van harte uitgenodigd om deel uit te maken van deze motor, dit fundament voor de gemeenteopbouw.