Week van Gebed: Wandelen met God

10 januari 2013

Wandelen met God. Dat is het thema van de jaarlijkse Week van Gebed, die dit jaar van zondag 20 tot en met zaterdag 26 januari plaatsvindt.

Het thema nodigt uit om op weg te gaan met God. Persoonlijk of samen met anderen. Daarbij heeft een wandeling iets onbevangens en ongedwongens. Je hebt tijd om om je heen te kijken en te luisteren. Er zijn echter ook momenten waarop je moet kiezen welke kant je opgaat, momenten waarop geloof en praktijk moeten samenvloeien.

Christenen in India kozen dit jaar het thema. Ruim tachtig procent van hen is ?Dalit?. Ze vormen de onderlaag van de samenleving en vallen daarmee zelfs buiten het beruchte kastenstelsel. Vernedering en onderdrukking kenmerken hun leven. Met het thema ?Wandelen met God? verwijzen ze naar de oproep van de profeet Micha om te midden van onrecht toch Gods weg van trouw, nederigheid en gerechtigheid te gaan (Micha 6:8). Tijdens de Week van Gebed bidden wereldwijd miljoenen christenen met de kerk in India mee.

Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Ook in Zuidland zijn er gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hier hartelijk welkom. Ook als je niet hardop wilt bidden.

De gebedsbijeenkomsten in Zuidland vinden elke avond van de gebedsweek plaats in een zaaltje van de Welkomkerk. Deze bijeenkomsten duren van 19.00 tot 19.30 uur. Voor elke dag is er een korte overdenking over het dagthema en zijn er onderwerpen die in het gebed aan de orde kunnen komen. Ook als u slechts bij een enkele avond aanwezig kunt zijn, bent u van harte welkom. De kinderen van de kindernevendiensten worden er eveneens bij betrokken. De Week van Gebed wordt georganiseerd door de Evangelische Alliantie (EA) en de Raad van Kerken.

Meer informatie:
www.weekvangebed.nl