Weer een vol programma tijdens de Stille Week en Pasen

11 april 2019

De Stille Week en Pasen staan weer voor de deur. Net als in andere jaren is er een vol programma, met mooie diensten en bijeenkomsten. Het overkoepelende thema: Een nieuw begin. Het programma ziet er als volgt uit:

Witte Donderdag (Dorpskerk)

18 april – 19.30 uur
Ontmoeting met Heilig Avondmaal
Voorganger: Anneke Klavers-Bras
Organist: Cor Hollestelle
Deze avond vieren we het Heilig Avondmaal. We breken het brood en drinken de wijn tot Zijn gedachtenis. Jong en oud worden uitgenodigd deze maaltijd in de kring te vieren.

Goede Vrijdag (Welkomkerk)

19 april -– 19.30 uur
Eredienst
Voorganger: ds. Auke Hamstra
Organist: Cor Hollestelle
M.m.v.: de Cantorij
Het thema van deze dienst is: ‘Niet vergeten wat God heeft beloofd’. De lezingen zijn deze avond uit het Lucas-evangelie en de liederen die we zingen worden ondersteund door de cantorij.

Stille Zaterdag (Dorpskerk)

20 april -– 19.30 uur
Vesper
M.m.v.: gemeenteleden
Via Witte Donderdag en Goede Vrijdag komen we vandaag aan in de duisternis van Stille Zaterdag. We maken een reis van de duisternis naar het licht: Pasen. We krijgen in deze vesper de gelegenheid om de doop te gedenken. Dat in de paasnacht de doopgedachte een centrale plaats heeft, is al een oude kerkelijke traditie. Zoals we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar in november de overledenen in onze gemeente herdenken, zo willen wij ook dit jaar in deze dienst kort voor de paasnacht de oude traditie laten herleven om de doop van onszelf en die van onze kinderen te gedenken. Waarom doen we dat zo dicht voor Pasen? In Romeinen 6: 3-4 staat:

Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van zijn vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden.

Zo zijn wij dus door onze doop mét Christus gestorven, begraven en weer opgestaan: door de dood naar nieuw leven, een nieuw begin. In sommige gemeenten worden midden in de paasnacht zelfs kinderen of volwassenen gedoopt om dat specifiek dán te gedenken. In onze vesper worden lichtjes aangestoken voor de kinderen, die in de periode van Pasen 2018 tot Pasen 2019 gedoopt zijn. Er komt steeds meer licht. De Paaskaars wordt aangestoken en vervolgens vormen we een pad van licht, waardoor we al zingend op weg naar Pasen gaan met het lied:

Licht, licht, alles wordt licht.

Eerste Paasdag (Welkomkerk)

21 april – 07.15-08.30 uur
Paasstraatzang
We willen weer met een enthousiaste groep mensen paasliederen zingen in verzorgingshuis Bernissesteyn en de wijken waar de ouderen wonen. We verzamelen om 07.15 uur in de Welkomkerk en hopen rond 08.00 in het Atrium aan de Christinastraat te zijn. Wil je meezingen? Dan ben je van harte welkom. Bij terugkomst in de Welkomkerk (om ongeveer 08.30 uur) staan koffie, thee en limonade met paasbrood klaar, waarna een ieder de kerkdienst kan bezoeken.

09.30 uur
Eredienst
Voorganger: ds. Jan Schep
M.m.v.: jongerenkoor Vaya con Dios
Nadat de feestelijke paasliederen op straat al vroeg geklonken hebben, zullen we ook in deze eredienst vieren dat er een nieuw begin is met Pasen. Dit laten we ook zien door het binnenbrengen van de nieuwe Paaskaars. Het licht van de opgestane Heer zal stralen. Extra feestelijk is dat het jongerenkoor Vaya con Dios en organist Flip Markwat meewerken, die ons in hun liederen en muziek meenemen vanuit het donker naar het licht van Pasen. De ‘stenen’ in ons leven kunnen voorgoed verdwijnen, als we de blijde boodschap van het Nieuwe Begin een plek geven in ons leven.