Welkomdienst op 6 november is laatste Welkomdienst voor Auke Hamstra als onze predikant

2 november 2022

‘Kracht van muziek?!’. Dat is het thema van de Welkomdienst van zondag 6 november in de Welkomkerk. Deze¬†laagdrempelige dienst is bedoeld voor jongeren en gezinnen, al is iedereen natuurlijk welkom. De aanvang is 11.00 uur. Bijzonder: het is de laatste Welkomdienst waarin Auke Hamstra voorgaat als onze predikant. Hij gaat binnenkort met pensioen (emeritaat).

Geschikt voor jong en oud

De Welkomdiensten zijn bedoeld om de erediensten in onze gemeente aantrekkelijker te maken voor jonge mensen en gezinnen. Dat uit zich onder meer in de liedjes die gezongen worden. Ook is er een band. Toch is de dienst geschikt voor iedereen: jong en oud. Er is bijvoorbeeld ook ‘gewoon’ een kindernevendienst (BLITZ). Voorafgaand (vanaf 10.30 uur) en na afloop is er koffie.

Reguliere morgendienst in Dorpskerk

In verband met deze bijzondere dienst is er geen reguliere morgendienst in de Welkomkerk. Wel in de Dorpskerk. Aanvang: 09.30 uur. Ook in die dienst gaat dominee Hamstra voor.