Welkomdienst voor jongeren en gezinnen

31 oktober 2015

Een prikkelende dienst, met veel muziek, zang, een actueel onderwerp en volop gelegenheid elkaar te ontmoeten. Dat is de Welkomdienst voor jongeren en gezinnen, die zondag 8 november om 11.00 uur in de Welkomkerk begint. Het thema van deze dienst is ‘Wie is Jezus? Voor jou?’ De voorganger is dominee Jan Schep. De koffie staat klaar om 10.15 uur. Iedereen is van harte welkom.

De Welkomdienst is bedoeld om de eredienst aantrekkelijker te maken voor jonge mensen en gezinnen. De dienst is het resultaat van een enquete onder deze doelgroep.

In verband met deze bijzondere dienst is er geen reguliere morgendienst in de Welkomkerk. Wel in de Dorpskerk. Aanvang: 09.30 uur.