Woensdag 11 april: gemeenteavond

2 april 2012

De kerkenraad organiseert op woensdagavond 11 april een gemeenteavond. Als lid van de Protestantse Gemeente in Zuidland bent u daarbij van harte uitgenodigd. De gemeenteavond begint om 20.00 uur en vindt plaats in zaal 5 van de Welkomkerk.

De agenda ziet er als volgt uit:
1. Opening en welkom door preses br. A.J. Zevenbergen
2. Meditatie
3. Bespreking van de jaarrekeningen 2011
4. Pauze
5. Presentatie door een spreker van de Stichting Vrede voor de Stad uit Spijkenisse over de Stichting Leergeld en de Voedselbank. De Stichting Vrede voor de Stad is een samenwerkingsverband van dertien kerken in Spijkenisse dat tot doel heeft als christenen samen aanwezig te zijn in de stad. Met diverse projecten, gebed en diaconale activiteiten proberen de samenwerkende kerken de stad ‘vrede te brengen’.
6. Mededelingen
7. Rondvraag
8. Dankgebed
9. Sluiting

Op zondag 8 april kunt u een exemplaar van de jaarrekeningen meenemen uit de kerken. Als u hiervoor niet in de gelegenheid bent of als de voorraad op is, laat dit dan even weten aan de scriba Sjanie de Leeuw van Weenen-Kweekel: ((0181) 45 27 64).