Woensdag 13 november: gemeenteavond

8 november 2013

De kerkenraad organiseert woensdag 13 november weer een gemeenteavond. De aanvang is 20.00 uur. De gemeenteavond vindt plaats in zaal 5 van de Welkomkerk. Alle gemeenteleden zijn welkom.

Agenda:
1. Opening en welkom door br. A.J. Zevenbergen
2. Meditatie door ds. J. Schep
3. Begroting 2014
4. Pauze
5. Verslag van de beroepingscommissie
6. Evaluatie erediensten
7. Verslag van het College van Kerkrentmeesters inzake werkzaamheden pastorie en zalen
8. Rondrvraag
9. Dankgebed door br. W.H. de Vroed
10. Sluiting door br. A.J. Zevenbergen

Op zondag 10 november kun je een exemplaar van de begroting meenemen uit een van beide kerkgebouwen. Als je hiervoor niet in de gelegenheid bent of als de voorraad op is, laat dit dan even weten aan de scriba, Anja Montey: (0181) 45 11 82.