Woensdag 9 april: gemeenteavond

19 maart 2014

Op woensdag 9 april organiseert de kerkenraad weer een gemeenteavond. De aanvang is 20.00 uur. De bijeenkomst vindt plaats in zaal 5 van de Welkomkerk. Alle gemeenteleden zijn van harte uitgenodigd. Bijgaand de agenda:

1. Opening en welkom door br. A.J. Zevenbergen
2. Meditatie door ds. J. Schep
3. Bespreking van de jaarrekeningen 2013
4. Pauze
5. Verslag van een studiereis naar Israel, door ds. J. Schep en ds. L.J. Lingen (uit Middelharnis). Drie vragen staan centraal:
– Wat betekent de onopgeefbare verbondenheid met Israel?
– Met wie zijn we in dat land verbonden?
– Hoe is de relatie met hen, die in Jezus als de Messias geloven: de Palestijnse christenen en de Messiasbelijdende joden.
6. Ervaringen met erediensten
7. Mededelingen
8. Rondvraag
9 Dankgebed door br. A.J. Zevenbergen
10 Sluiting door br. A.J. Zevenbergen

Op de zondagen 30 maart en 6 april kunt u een exemplaar van de jaarrekeningen meenemen uit de kerken. Als je hiertoe niet in staat bent, of de voorraad is op, dan kun je een exemplaar opvragen bij de scriba: (0181) 45 11 82).