Zes keer Groothuisbezoek in februari, met als thema ‘Kerkproeverij, een open huis’

21 december 2017

‘Kerkproeverij, een open huis’. Dat is het thema van het Groothuisbezoek, dat in de maand februari (2018) zes keer plaatsvindt. Met het Groothuisbezoek willen we als gemeenteleden met elkaar op een informele manier in gesprek, om elkaar beter te leren kennen en te delen wat ons zoal bezighoudt.

Openstaan voor nieuwe mensen en initiatieven

Het thema sluit aan bij de landelijke campagne ‘Kerkproeverij’ van Raad van Kerken in Nederland. De campagne heeft tot doel dat kerken nog meer dan voorheen openstaan voor nieuwe mensen en ook nieuwe invloeden en initiatieven.

Data Groothuisbezoek

De data van het Groothuisbezoek zijn inmiddels bekend. In januari krijgen gemeenteleden per mail of via het kerkblad een uitnodiging. Zet (een of meer) van deze data alvast in de agenda, als je van plan bent te komen. Het gaat om de volgende data:

  • Maandag 5 februari (middag)
  • Woensdag 7 februari (avond)
  • Maandag 12 februariĀ (avond)
  • Dinsdag 13 februari (avond)
  • Donderdag 15 februari (middag)
  • Do 22 februari (avond)