Geestelijk

De predikant en kerkelijk medewerker worden in de pastorale zorg voor de gemeente ondersteund door de ouderlingen en pastorale medewerkers.

Informatie
 • predikant
  Gerard Wolfert
  (06) 82 79 96 89
 • Op de meeste werkdagen hebben onze predikant en kerkelijk werker telefonisch spreekuur, van 08.45 tot 09.30 uur. Zij zijn op die tijd bereikbaar voor vragen, opmerkingen en problemen.

  Bellen op andere tijden

  Je kunt onze predikant en kerkelijk werker ook buiten het telefonisch spreekuur bellen, maar dominee Gerard Wolfert heeft op maandag zijn vrije dag. Onze kerkelijk werker, Anneke Klavers-Bras, werkt 29 uur per week en heeft op woensdag haar vrije dag. Bij geen gehoor kun je altijd hun voicemail inspreken.

  Informatie
  • predikant
   Gerard Wolfert
   (06) 82 79 96 89
  • kerkelijk werker
   Anneke Klavers-Bras
   06 12 74 85 65
 • Leden van de Taakgroep Pastoraat (ouderlingen en pastorale bezoekers) proberen via het bezoeken van gemeenteleden de banden aan te halen en zo vorm te geven aan het gemeente-zijn. Daar kunnen concrete aanleidingen voor zijn, zoals de geboorte van een kind (kraambezoek), een ziekte of ziekenhuisopname (ziekenbezoek) of een verjaardag (verjaardagsbezoek). Maar er vinden ook bezoeken plaats zonder een concrete aanleiding, zoals contactbezoek (aan ouderen en langdurig zieken). Meer georganiseerd zijn het huisbezoek en het groot huisbezoek.

  Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
   Wim de Vroed
   (0181) 45 22 53
 • Gebedsgroepen bestaan uit mensen die gezamenlijk tot God bidden voor allerlei onderwerpen. Ook zijn er gebedsgroepen die zich beperken tot bijvoorbeeld de zieken of tot alles wat met de kerk te maken heeft. In gebedsgroepen wordt één voor één gebeden voor iets of iemand. De andere bidders kunnen het gebed daarna aanvullen. Tijdens een gebedsbijeenkomst wordt vaak ook gezongen en uit de bijbel gelezen. Bij de Protestantse Gemeente te Zuidland komen de volgende gebedsgroepen samen:

  Gebedsgroep voor de kerken

  Wekelijks op zaterdag
  Tijd: van 19.00 tot 19.30 uur
  Bestaat uit: wie maar wil
  Bidden voor: de kerken in Zuidland

  Gebedsgroep voor en met zieken

  Maandelijks
  Aanvang: 19.30 uur
  Bestaat uit: wie maar wil
  Bidden voor: zieken

  Deze gebedskring komt één keer per maand een uurtje bij elkaar om te zingen, de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. De deelnemers krijgen de gelegenheid hardop een of meer gebeden uit te spreken. Het liefst zodanig, dat de gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt vooral voor zieken gebeden binnen en buiten de gemeente. Dus ook voor de mensen in het dorp die niet in de kerk komen. Dit alles gaat op een ongedwongen manier. Ook gaat een van de deelnemers bij iemand langs met een bloemetje om hem of haar te bemoedigen, en om te laten weten dat er voor hem of haar gebeden wordt. Wie het moeilijk vindt om hardop (mee) te bidden, hoeft dat natuurlijk niet te doen. Gewoon meedenken en luisteren is al voldoende. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Ben je slecht ter been, of te ziek om zelf te komen? Dan word je opgehaald en thuis gebracht. Even bellen en het is geregeld.

  Informatie
  • Isaäc Bijlsma
   (0181) 45 14 94
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Bezoekmaatjes & Belmaatjes
   Cobi Mets-van Gijzen
   (0181) 45 11 81