Gebedsgroepen

Gebedsgroepen bestaan uit mensen die gezamenlijk tot God bidden voor allerlei onderwerpen. Ook zijn er gebedsgroepen die zich beperken tot bijvoorbeeld de zieken of tot alles wat met de kerk te maken heeft. In gebedsgroepen wordt één voor één gebeden voor iets of iemand. De andere bidders kunnen het gebed daarna aanvullen. Tijdens een gebedsbijeenkomst wordt vaak ook gezongen en uit de bijbel gelezen. Bij de Protestantse Gemeente te Zuidland komen de volgende gebedsgroepen samen:

Gebedsgroep voor de kerken

Wekelijks op zaterdag
Tijd: van 19.00 tot 19.30 uur
Bestaat uit: wie maar wil
Bidden voor: de kerken in Zuidland

Gebedsgroep voor en met zieken

Maandelijks
Aanvang: 19.30 uur
Bestaat uit: wie maar wil
Bidden voor: zieken

Deze gebedskring komt één keer per maand een uurtje bij elkaar om te zingen, de bijbel te lezen en vooral om samen te bidden. De deelnemers krijgen de gelegenheid hardop een of meer gebeden uit te spreken. Het liefst zodanig, dat de gebeden elkaar aanvullen en verrijken. Er wordt vooral voor zieken gebeden binnen en buiten de gemeente. Dus ook voor de mensen in het dorp die niet in de kerk komen. Dit alles gaat op een ongedwongen manier. Ook gaat een van de deelnemers bij iemand langs met een bloemetje om hem of haar te bemoedigen, en om te laten weten dat er voor hem of haar gebeden wordt. Wie het moeilijk vindt om hardop (mee) te bidden, hoeft dat natuurlijk niet te doen. Gewoon meedenken en luisteren is al voldoende. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Ben je slecht ter been, of te ziek om zelf te komen? Dan word je opgehaald en thuis gebracht. Even bellen en het is geregeld.

Informatie
  • Isaäc Bijlsma
    (0181) 45 14 94
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Bezoekmaatjes & Belmaatjes
    Cobi Mets-van Gijzen
    (0181) 45 11 81