Pastoraal bezoek

Leden van de Taakgroep Pastoraat (ouderlingen en pastorale bezoekers) proberen via het bezoeken van gemeenteleden de banden aan te halen en zo vorm te geven aan het gemeente-zijn. Daar kunnen concrete aanleidingen voor zijn, zoals de geboorte van een kind (kraambezoek), een ziekte of ziekenhuisopname (ziekenbezoek) of een verjaardag (verjaardagsbezoek). Maar er vinden ook bezoeken plaats zonder een concrete aanleiding, zoals contactbezoek (aan ouderen en langdurig zieken). Meer georganiseerd zijn het huisbezoek en het groot huisbezoek.

Informatie
  • ouderling, voorzitter Taakgroep Pastoraat
    Wim de Vroed
    (0181) 45 22 53