Maatjesproject

Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Het gaat om praktische hulp, zoals boodschappen doen en vervoer, maar ook om activiteiten zoals met meerdere mensen koken en eten, samen wandelen of gewoon even op bezoek om de eenzaamheid te doorbreken. Het Maatjesproject is bedoeld voor mensen die voor dit soort hulp en zorg geen (of een te beperkt) eigen netwerk van vrienden en familie hebben.

Eigen netwerk vergroten

Met het aanbieden van de verschillende activiteiten komen mensen wat meer met elkaar in contact. Zo kunnen ze wellicht onderling hun eigen netwerk weer iets vergroten. Het Maatjesproject begint binnen onze eigen gemeente. Het is de bedoeling dat het zich daarna ook meer naar buiten richt.

Kosten mogen geen belemmering zijn

De kosten mogen in principe geen belemmering zijn voor Maatjesactiviteiten. In voorkomende gevallen wordt in overleg met de Diaconie bekeken hoe de kosten betaald kunnen worden. Daar waar nodig en mogelijk, betaalt de Diaconie de kosten.

Aanmelden

Mensen die gebruik willen maken van een of meer activiteiten van het Maatjesproject, kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon van het betreffende project (zie het overzicht hieronder). Zij kunnen dit ook aangeven bij de predikant, de kerkelijk werker, een ouderling, een pastoraal medewerker of de wijkdiaken. Het kan ook gebeuren dat mensen actief worden uitgenodigd voor een activiteit. Ook vrijwilligers die mee willen doen, kunnen zich aanmelden bij de contactpersoon van de betreffende activiteit. Aanmelden kan overigens ook via het algemene e-mailadres van het Maatjesproject.

 

Overzicht Maatjesactviteiten

Hieronder staat een overzicht van de verschillende Maatjesactiviteiten die we nu hebben. Elke activiteit heeft een eigen contactpersoon.

 • Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Automaatjes

  De doelgroep bestaat uit mensen die zelf of via hun netwerk niet in hun eigen vervoer kunnen voorzien, zoals:

  • vervoer naar en van de kerk om kerkdiensten of andere bijeenkomsten bij te wonen;
  • vervoer naar en van het ziekenhuis, de huisarts of de tandarts voor afspraken;
  • vervoer voor ander bezoek (nog nader te bepalen);
  • een autoritje voor ontspanning/plezier.

  De vrijwilligers – de Automaatjes – voorzien in dit vervoer met hun eigen auto. Als mensen zelf vervoer hebben, maken ze daar kosten voor. Het is daarom redelijk dat het Automaatje wordt betaald voor de kosten van het vervoer. Dit betreft de kosten van de brandstof (km x prijs) en de parkeerkosten (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis).

  Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Automaatjes
   Leen van Sintmaartensdijk
   (06) 24 14 11 40
 • Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Bezoekmaatjes & Belmaatjes.

  De doelgroep bestaat uit mensen die behoefte hebben aan bezoek, omdat zij eenzaam zijn of omdat zij regelmatig bezoek op prijs stellen en daarin vanuit hun eigen netwerk niet kunnen voorzien. De vrijwilligers – de Bezoekmaatjes – komen regelmatig op bezoek. De frequentie wordt onderling afgesproken, maar denk hierbij aan één bezoek per zes weken. Er zijn naar verwachting geen kosten verbonden aan deze activiteit. Als de te bezoeken persoon ver weg woont, is het redelijk dat het Bezoekmaatje wordt betaald voor de kosten van het vervoer. Door de contactbeperkingen vanwege corona is bezoek niet of nauwelijks mogelijk. In plaats daarvan is er wel telefonisch contact mogelijk; Bezoekmaatjes zijn dan Belmaatjes.

  Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Bezoekmaatjes & Belmaatjes
   Cobi Mets-van Gijzen
   (0181) 45 11 81
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Bezoekmaatjes & Belmaatjes
   Lia Barnhoorn-Jongejan
   (06) 42 37 67 50
 • Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Boodschappenmaatjes.

  De doelgroep bestaat uit mensen die niet in de gelegenheid zijn om zelf één of enkele boodschappen te doen en daar vanuit hun eigen netwerk niet in kunnen voorzien. De vrijwilligers – de Boodschappenmaatje – doen die boodschappen voor hen. Samen maken ze afspraken over de frequentie. Vanzelfsprekend worden de boodschappen betaald door degene voor wie ze worden gehaald. Als er sprake is van vervoerskosten, dan worden die ook onderling verrekend.

  Informatie
  • archivaris, contactpersoon Maatjesactiviteit Boodschappenmaatjes
   Marjan van Sintmaartensdijk-Witvliet
   (06) 29 32 89 40
 • Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Kookmaatjes.

  De doelgroep bestaat uit mensen die veelal alleen wonen en alleen eten en het leuk vinden om zo af en toe met een groepje mensen samen te eten. Door de vrijwilligers – de Kookmaatjes – wordt voor een groepje van maximaal vier mensen een maaltijd gekookt. Het koken en nuttigen van de maaltijd vindt plaats bij een van de Kookmaatjes thuis. De frequentie is één keer per zes weken in wisselende samenstellingen. Als mensen voor zichzelf koken, dragen zij daarvan ook de kosten. Het is daarom redelijk dat zij de Kookmaatjes betalen voor de maaltijd die voor hen wordt bereid.

  Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Kookmaatjes
   Corry van Gijzen
   (06) 28 22 69 29
 • Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Wandelmaatjes.

  De doelgroep bestaat uit mensen die behoefte hebben aan gezelschap bij een wandeling of er eens samen met iemand op uit willen, en daarin vanuit hun eigen netwerk niet kunnen voorzien. De vrijwilligers – de Wandelmaatjes – gaan mee om samen een wandeling te maken of om samen uit te gaan. De frequentie wordt onderling afgesproken, maar denk hierbij aan één wandeling per twee weken. Bij uitjes is dat incidenteel. Aan het gezamenlijk wandelen zijn naar verwachting geen kosten verbonden. Aan een gezamenlijk uitje zijn naar verwachting wel kosten verbonden. Als mensen zelf een uitje ondernemen, dragen zij daarvan ook de kosten. Het is daarom redelijk dat zij ook nu zelf de kosten betalen. Ook het Wandelmaatje maakt kosten voor het uitje. Daarin kan degene met wie het uitje wordt ondernomen, bijdragen.

  Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Wandelmaatjes
   Esther Landman-Zevenbergen
   (06) 33 20 60 08