– Automaatjes

Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Automaatjes

De doelgroep bestaat uit mensen die zelf of via hun netwerk niet in hun eigen vervoer kunnen voorzien, zoals:

  • vervoer naar en van de kerk om kerkdiensten of andere bijeenkomsten bij te wonen;
  • vervoer naar en van het ziekenhuis, de huisarts of de tandarts voor afspraken;
  • vervoer voor ander bezoek (nog nader te bepalen);
  • een autoritje voor ontspanning/plezier.

De vrijwilligers Рde Automaatjes Рvoorzien in dit vervoer met hun eigen auto. Als mensen zelf vervoer hebben, maken ze daar kosten voor. Het is daarom redelijk dat het Automaatje wordt betaald voor de kosten van het vervoer. Dit betreft de kosten van de brandstof (km x prijs) en de parkeerkosten (bijvoorbeeld bij een ziekenhuis).

Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Automaatjes
    Leen van Sintmaartensdijk
    (06) 24 14 11 40