– Bezoekmaatjes & Belmaatjes

Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Bezoekmaatjes & Belmaatjes.

De doelgroep bestaat uit mensen die behoefte hebben aan bezoek, omdat zij eenzaam zijn of omdat zij regelmatig bezoek op prijs stellen en daarin vanuit hun eigen netwerk niet kunnen voorzien. De vrijwilligers – de Bezoekmaatjes – komen regelmatig op bezoek. De frequentie wordt onderling afgesproken, maar denk hierbij aan één bezoek per zes weken. Er zijn naar verwachting geen kosten verbonden aan deze activiteit. Als de te bezoeken persoon ver weg woont, is het redelijk dat het Bezoekmaatje wordt betaald voor de kosten van het vervoer. Door de contactbeperkingen vanwege corona is bezoek niet of nauwelijks mogelijk. In plaats daarvan is er wel telefonisch contact mogelijk; Bezoekmaatjes zijn dan Belmaatjes.

Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Bezoekmaatjes & Belmaatjes
    Cobi Mets-van Gijzen
    (0181) 45 11 81
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Bezoekmaatjes & Belmaatjes
    Lia Barnhoorn-Jongejan
    (06) 42 37 67 50