– Boodschappenmaatjes

Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Boodschappenmaatjes.

De doelgroep bestaat uit mensen die niet in de gelegenheid zijn om zelf één of enkele boodschappen te doen en daar vanuit hun eigen netwerk niet in kunnen voorzien. De vrijwilligers – de Boodschappenmaatje – doen die boodschappen voor hen. Samen maken ze afspraken over de frequentie. Vanzelfsprekend worden de boodschappen betaald door degene voor wie ze worden gehaald. Als er sprake is van vervoerskosten, dan worden die ook onderling verrekend.

Informatie
  • archivaris, contactpersoon Maatjesactiviteit Boodschappenmaatjes
    Marjan van Sintmaartensdijk-Witvliet
    (06) 29 32 89 40