– Wandelmaatjes

Mensen die behoefte hebben aan bepaalde vormen van aandacht of zorg in contact brengen met vrijwilligers die daarin kunnen voorzien. Dat is het doel van het Maatjesproject van onze gemeente. Een van de activiteiten: Wandelmaatjes.

De doelgroep bestaat uit mensen die behoefte hebben aan gezelschap bij een wandeling of er eens samen met iemand op uit willen, en daarin vanuit hun eigen netwerk niet kunnen voorzien. De vrijwilligers – de Wandelmaatjes – gaan mee om samen een wandeling te maken of om samen uit te gaan. De frequentie wordt onderling afgesproken, maar denk hierbij aan één wandeling per twee weken. Bij uitjes is dat incidenteel. Aan het gezamenlijk wandelen zijn naar verwachting geen kosten verbonden. Aan een gezamenlijk uitje zijn naar verwachting wel kosten verbonden. Als mensen zelf een uitje ondernemen, dragen zij daarvan ook de kosten. Het is daarom redelijk dat zij ook nu zelf de kosten betalen. Ook het Wandelmaatje maakt kosten voor het uitje. Daarin kan degene met wie het uitje wordt ondernomen, bijdragen.

Informatie
  • contactpersoon Maatjesactiviteit Wandelmaatjes
    Esther Landman-Zevenbergen
    (06) 33 20 60 08